Inscio Wood; inzicht in vocht en temperatuur in CLT

Slimmer, duurzamer, beter

Cross-Laminated Timber (CLT) biedt diverse voordelen die het een aantrekkelijke keuze maken voor bouwprojecten. Allereerst is CLT een uiterst sterk en duurzaam materiaal, dat een hogere draagkracht heeft dan traditionele houten balken. Dit maakt het geschikt voor een breed scala aan bouwtoepassingen, van woningen tot kantoorgebouwen. Daarnaast is CLT lichter dan beton en staal, wat resulteert in kortere bouwtijden en verminderde transportkosten.

Een ander belangrijk voordeel van CLT is de milieuvriendelijkheid ervan. Het materiaal wordt vervaardigd uit duurzaam beheerde bossen en draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, aangezien hout tijdens de groei CO2 opneemt uit de atmosfeer. Bovendien kan CLT worden gerecycled of hergebruikt aan het einde van zijn levensduur, waardoor het een circulaire bouwoplossing wordt. Kortom, bouwen met CLT combineert structurele kracht met ecologische duurzaamheid, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor moderne bouwprojecten.

Hoewel CLT vele voordelen biedt, is het belangrijk om ook de mogelijke risico’s te begrijpen. Een van de belangrijkste zorgen bij het gebruik van CLT is de gevoeligheid voor vocht. Wanneer CLT blootgesteld wordt aan vochtige omstandigheden, zoals lekkages of onvoldoende ventilatie, kan het materiaal uitzetten, krimpen of zelfs vervormen. Dit kan leiden tot structurele schade en verminderde prestaties van het gebouw. Het is daarom essentieel om tijdens het ontwerp- en bouwproces zorgvuldig aandacht te besteden aan waterdichting en vochtbeheersing om de duurzaamheid en levensduur van het CLT-gebouw te waarborgen.

2176

Sensoren

187

Projecten

8,4

Gigabytes data

INNOVATIEVE Houtsensor & software

Inscio levert een softwaresuite, volledig web-based dus overal te gebruiken, om real-time te kijken naar de conditie van het dak. Betekent dat dat er altijd iemand moet inloggen om naar de problemen te kijken? Nee! We hebben slimme signalering op basis van algoritmes, automatisch worden gebruikers van Inscio geinformeerd over mogelijke afwijkingen en risico’s.  

Eigenaren van vastgoed, maar ook aannemers en -fabrikanten willen tijdens de garantieperiode natuurlijk geen problemen met vocht en schades. Toch kunnen verschillen in temperatuur en vochtigheid al na enkele jaren tot verrassingen leiden. Inscio zorgt ervoor dat je precies op tijd kan ingrijpen, niet te vroeg en niet te laat, door vrijwel realtime sensordata en signalering op afwijkingen en problemen

Vastgoedbezitters voeren conditiemetingen uit om de staat van de onderhoudsgevoelige elementen vast te stellen. Dit inspectieproces is tijdrovend, arbeidsintensief en maar in beperkte mate objectief. 

Inscio sensoren leveren objectieve meetwaarden, dus een feitelijk beeld, van hout op afstand. Er is geen, of veel minder, noodzaak om daken te inspecteren en levert daardoor een enorme reductie in bewegingen en daarmee uitstoot. 

Wij zien aan de data of vocht zich ophoopt in het hout, maar ook wat de temperatuur is . Op basis van die data signaleren we onze klanten bij risico’s, voordat schade ontstaat. We stellen onze klanten in staat in te grijpen voordat het mis gaat.  

Onze klanten zeggen

 “Tot vorig najaar informeerden wij opdrachtgevers en partners op basis van praktijkervaringen over het te verwachten gedrag. Nu leveren we objectieve meetdata”

 

Laurens van Wylick – Isomix isolerende mortels

“De data die wij met de sensoren van Inscio Roofs verzamelen en analyseren, helpt ons alle stakeholders op een duurzamere wijze naar de bouw te laten kijken. Maar ook beter de levenscycluskosten van alternatieve constructies te berekenen voor klanten en adviseurs.”

Eduard  Beekhuizen – Babylon